Belépés

Pályázatok

Tájékoztatás a Környezet és Energia Operatív Program pályázati felhívásai keretében folyósított támogatási előlegek felhasználásáról
2015, szeptember 30 - 08:00
Felhívjuk a Pályázók és Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Környezet és Energia Operatív Program minden pályázati felhívása esetében, az Irányító Hatóság által a Kedvezményezettek részére folyósított támogatási előlegek teljes összegének felhasználását 2015. december 31-ig kiegyenlített szállítói számlákkal szükséges igazolni.
Módosul a 2014-2020 tervezési időszakra stratégiai tervezést és projekt előkészítést támogató kiírás keretében az elnyerhető támogatás összege
2015, szeptember 30 - 08:00
Módosul a „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” című (KEOP-7.9.0/12 kódszámú) konstrukció pályázati felhívásának „A7. Támogatás összege” című pontja a következők szerint: „A jelen Pályázati Felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 25 millió Ft, maximum 1 840 millió Ft lehet.”
Tájékoztatás a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítását támogató pályázati felhívásokban rögzített előírás Irányító Hatóság általi értelmezéséről
2015, szeptember 22 - 08:00
Tájékoztatjuk, hogy a „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című (KEOP-2009-1.2.0 kódszámú), a „Szennyvízelvezetés és tisztítás” (KEOP-1.2.0/B kódszámú), valamint a „Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása” című (KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú) pályázati felhívás és útmutatók esetében az „Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban” című fejezetben a Kedvezményezettnek előírt, a pályázat benyújtása idején tett vállalása kapcsán – miszerint az üzembe helyezés évére vonatkoztatva, a projekt során megépített hálózat tekintetében a csatlakozási vállalás el kell érje a 75%-os értéket – tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a fenntartási időszakban. A csatlakozási vállalás kapcsán az Irányító Hatóság a fenntartási időszak első négy évében a 75%-os értéktől történő eltérés esetén nem szankcionál.
Módosultak a támogatás mértéke utólagos átszámításának feltételei a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése érdekében kiírt konstrukciók nyertes pályázatai esetében
2013, január 8 - 09:00
Módosultak a támogatás mértékének utólagos átszámításának feltételei az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című (KEOP-1.1.1/09-11 kódszámú) és a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című (KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú) konstrukciók nyertes pályázatai esetében.
Módosult a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése érdekében kiírt pályázat felhívása
2013, január 8 - 09:00
Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című (KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú) pályázati felhívás az alábbiak szerint:
Módosultak a támogatás mértékének utólagos átszámítási feltételei a szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítását támogató konstrukciók nyertes pályázatai esetében
2013, január 8 - 09:00
Módosultak a támogatás mértékének utólagos átszámítási feltételei a a szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítását támogató KEOP-1.2.0 és KEOP – 1.2.0/B kódszámú konstrukciók nyertes pályázatai esetében.
Az ivóvízellátás biztonságának javítása című kiírás felfüggesztése
2013, január 8 - 09:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Ivóvízellátás biztonságának javítása” című (KEOP-1.3.0/B/09-11 kódszámú) pályázati konstrukció esetében a 2007-2013 időszakra tervezett pénzügyi forrás lekötésre került, ezért a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 21. § (10) bekezdésére hivatkozva a konstrukciót a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggeszti. A pályázati kiírás felfüggesztése a hivatkozott rendelet szerint a jelen közlemény megjelenését követő 3. napon lép életbe.
Módosítás történt az ivóvízminőség javítása érdekében kiírt pályázat felhívásában
2012, december 21 - 09:00
Módosítás történt az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Ivóvízminőség-javítás” című (KEOP - 1.3.0/09-11 kódszámú) kiírás felhívásában.
Megjelent a stratégiai tervezést és projekt előkészítést támogató felhívás a 2014-2020 tervezési időszakra
2012, december 18 - 09:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020 tervezési időszakra” című (KEOP – 7.9.0/12 kódszámú) pályázati kiírás.
Módosult a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése érdekében kiírt pályázat dokumentációja
2012, november 28 - 09:00
Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című (KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú) kiírás pályázati felhívása, a főbb változásokat az alábbiakban ismertetjük. Az Európai Uniós források felhasználásának hatékonyabbá tétele érdekében a Pályázók köre a 100 000 fős korlátozás eltörlésével tovább bővült (eddig a minimum 100 000 főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszerrel rendelkező pályázók pályázhattak).