Belépés

Pályázatok

Módosultak a támogatás mértéke utólagos átszámításának feltételei a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése érdekében kiírt konstrukciók nyertes pályázatai esetében
2013, január 8 - 09:00
Módosultak a támogatás mértékének utólagos átszámításának feltételei az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című (KEOP-1.1.1/09-11 kódszámú) és a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című (KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú) konstrukciók nyertes pályázatai esetében.
Módosult a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése érdekében kiírt pályázat felhívása
2013, január 8 - 09:00
Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című (KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú) pályázati felhívás az alábbiak szerint:
Módosultak a támogatás mértékének utólagos átszámítási feltételei a szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítását támogató konstrukciók nyertes pályázatai esetében
2013, január 8 - 09:00
Módosultak a támogatás mértékének utólagos átszámítási feltételei a a szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítását támogató KEOP-1.2.0 és KEOP – 1.2.0/B kódszámú konstrukciók nyertes pályázatai esetében.
Az ivóvízellátás biztonságának javítása című kiírás felfüggesztése
2013, január 8 - 09:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Ivóvízellátás biztonságának javítása” című (KEOP-1.3.0/B/09-11 kódszámú) pályázati konstrukció esetében a 2007-2013 időszakra tervezett pénzügyi forrás lekötésre került, ezért a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 21. § (10) bekezdésére hivatkozva a konstrukciót a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggeszti. A pályázati kiírás felfüggesztése a hivatkozott rendelet szerint a jelen közlemény megjelenését követő 3. napon lép életbe.
Módosítás történt az ivóvízminőség javítása érdekében kiírt pályázat felhívásában
2012, december 21 - 09:00
Módosítás történt az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Ivóvízminőség-javítás” című (KEOP - 1.3.0/09-11 kódszámú) kiírás felhívásában.
Megjelent a stratégiai tervezést és projekt előkészítést támogató felhívás a 2014-2020 tervezési időszakra
2012, december 18 - 09:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020 tervezési időszakra” című (KEOP – 7.9.0/12 kódszámú) pályázati kiírás.
Módosult a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése érdekében kiírt pályázat dokumentációja
2012, november 28 - 09:00
Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című (KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú) kiírás pályázati felhívása, a főbb változásokat az alábbiakban ismertetjük. Az Európai Uniós források felhasználásának hatékonyabbá tétele érdekében a Pályázók köre a 100 000 fős korlátozás eltörlésével tovább bővült (eddig a minimum 100 000 főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszerrel rendelkező pályázók pályázhattak).
Támogatás mértékének utólagos módosítási lehetősége a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése érdekében kiírt konstrukciók nyertes pályázatai esetében
2012, november 28 - 09:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című (KEOP-7.1.1.1/09-11 és KEOP-1.1.1/09-11 kódszámú) és a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című (KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú) konstrukciókon támogatást nyert valamennyi pénzügyileg le nem zárt projekt esetében a támogatás elszámolható költségekre vetített maximális mértéke (támogatási korlát) visszamenőleges hatállyal 95%-ra módosul.
Módosul a 2014-2020 tervezési időszakra stratégiai tervezést és projekt előkészítést támogató kiírás keretösszege
2013, május 30 - 08:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” című (KEOP-7.9.0/12 kódszámú) pályázati felhívás “ A3. Rendelkezésre álló forrás” című pontja a magas forrásigény miatt az alábbiak szerint módosul.
Állásfoglalás az önkormányzati társulások által megvalósított víziközmű-beruházások áfa rendszerbeli megítélése tárgyában
2013, április 3 - 08:00
Az önkormányzati társulások által megvalósított víziközmű-beruházások áfa rendszerbeli megítélése tárgyában a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történt egyeztetések eredményeként a Nemzetgazdasági Minisztérium az alábbi állásfoglalást adta ki a Magyar Energia Hivatal részére: